HuurvoorwaardenReservering en betaling

Na reservering van Villa Land- en Zeezicht ontvangt de huurder een factuur voor aanbetaling van 50% van de huurprijs. Deze aanbetaling dient binnen 8 dagen te worden voldaan, waarmee de reservering definitief wordt en waarmee de huurder zich akkoord verklaart met de huurvoorwaarden. Wanneer de aanbetaling niet binnen deze termijn is ontvangen, vervalt de reservering. Het restantbedrag, de kosten van eindschoonmaak, de borgsom en eventuele transferkosten dienen 4 weken voor het begin van de huurperiode te zijn voldaan.

Optie

Het is mogelijk een optie te nemen op de vakantievilla voor een vooraf met de verhuurder af te spreken periode

Annulering

Bij annulering wordt in principe de huurprijs geheel in rekening gebracht. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen. Indien de woning in de besproken periode aan anderen kan worden verhuurd, zal de huursom voor de verhuurde dagen gerestitueerd worden, onder aftrek van administratiekosten van € 150.

Schade aan de villa en inventaris

Indien er door toedoen van de huurder of zijn/haar medebewoners schade aan de villa of aan de inventaris wordt toegebracht, wordt deze in rekening gebracht. Eventuele schade dient direct, of in ieder geval voor het vertrek, aan de beheerder doorgeven te worden. De kosten worden verrekend met de borgsom. Kleine schadeposten (tot € 25) worden, mits gemeld, niet in rekening gebracht. De huurder wordt dringend verzocht ook gebreken die niet door zijn/haar toedoen zijn ontstaan direct aan de beheerder te melden.

Borgsom

De borgsom bedraagt € 200,- bij een bezetting tot en met vier personen en € 400,- bij meer dan vier personen. De borgsom wordt, na aftrek van eventuele schadekosten en meerverbruik elektriciteit, binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Water en Electriciteit De kosten van water en electriciteit zijn op Curacao in vergelijking met Europa erg hoog. Het normale gebruik van water en electra is inbegrepen bij de huurprijs. We gaan er vanuit dat de huurder op een verantwoordelijke manier met water en electriciteit omgaat. Indien verhuurder constateert dat huurder onnodig veel stroom of water verbruikt of op onverantwoordelijke manier hiermee omgaat, is verhuurder gerechtigd om de huurovereenkomst terstond te beeindigen en deze extra kosten door huurder te laten vergoeden.